బళ్లారిలో AIKMKS అనుబంధ KRRS ఆధ్వర్యంలో ఎద్దుల బండ్లు , ట్రాక్టర్లతో ర్యాలీ, బహిరంగ సభ


‘భూములూ, అడవులపై హక్కులకోసం మరింత చైతన్యంతో ఆదివాసీ ప్రజానీకం ఉద్యమించాలి!’ విజయవంతంగా జరిగిన ఏజెన్సీ  గిరిజన సంఘం మహాసభ పిలుపు


‘అడవి, భూమి, నీటిపై హక్కుకోసం ఆదివాసులు ఉద్యమించాలి’ - కా॥ ఝాన్సీ ఉద్ఘాటన