సిపిఐ (ఎం`ఎల్‌) కేంద్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కామ్రేడ్‌ లెనిన్‌కు నివాళులు