ఛైర్మన్‌ గంజాలోకు విప్లవ నివాళులు

 

  సిపిఐ(మావోయిస్ట్‌)అగ్రనాయకుడు, కామ్రేడ్‌ అక్కిరాజు హరగోపాల్‌కు అరుణారుణ జోహార్లు

 

భారత విప్లవోద్యమ నాయకులు కామ్రేడ్‌ సత్యనారాయణ సింగ్‌కు జోహార్లు

 

భారత విప్లవోద్యమ నాయకులు కా॥ చండ్ర పుల్లారెడ్డికి జోహార్లు