భారత విప్లవోద్యమ విశిష్ట నాయకుడూ, నగ్జల్బరీ ఉద్యమనిర్మాత, సిపిఐ(ఎం`ఎల్‌) మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి, కామ్రేడ్‌ కానూసన్యాల్‌

దక్షిణ భారత దేశంలో కమ్యూనిజం పథకర్త కా॥సింగారవేలు -కొమరయ్య

2024 మార్చి 16`కా॥ఎం.ఆర్‌ 11వ వర్థంతి : నిబద్ధ కమ్యూనిస్టు, రైతుకూలీపోరాటయోధుడు కామ్రేడ్‌ మానం రామారావుకు నివాళి