ప్రకటన :కామ్రేడ్ వరవరరావు తదితర వామపక్ష, దళిత మేధావుల అరెస్టును ఖండించండి