ప్రకటనలు  : 1. కాశ్మీర్ ప్రజలపై జరుగుతున్న దాడిని ఖండించండి .

                      2. సోన్ భద్ర గిరిజనులపై సాముహిక హత్యాకాండ హేయం.
 
                     3.కామ్రేడ్ లింగన్న ఎన్ కౌంటర్ హత్యకు ఖండన