ఎన్నికల వ్యవస్థ - ఎన్నికల కమిషన్‌ స్వతంత్రత

టెక్నాలజీ అభివృద్ధి, వినియోగాలలో సోషలిస్టు  ప్రజా దృక్పథం - పెట్టుబడిదారీ లాభాల దృక్పథం సోవియట్‌ యూనియన్‌ అనుభవాలు - పొ. తోట జ్యోతీరాణి

గుజరాత్‌- ప్రజలపై మరొక నిర్బంధ చట్టం

‘కాప్‌`27’ సమావేశాలు- ధరిత్రీ విపత్తు మూలకారణపు దరిదాపులకే చేరని వ్యర్ధ చర్చలు

ప్రపంచ జీవ వైవిధ్య సదస్సు - బడాయి ప్రకటనలు ఆపి,తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి

చరిత్ర గురించి దివాళాకోరు భావవాద భావన (సెప్టెంబరు 16, 1949) -  మావో సేటుంగ్‌