అభివృద్ధి నిరోధక ఫాసిస్టు బిజెపి దూకుడికి కళ్లెం

ప్రజా ఉద్యమకారులను`ప్రగతిశీలశక్తులను హెచ్చరిస్తున్న  2024 జనరల్‌ ఎన్నికలు; వాగ్దానాల మీద వాగ్దానాలు, వాగ్యుద్ధాలు, దౌర్జన్యాలు, డబ్బు పంపకం చేయడంలో పోటీపడిన బూర్జువా పార్టీలు -విశ్వం

విద్యారంగ వాణిజ్యీకరణ: సంక్షోభం నుండి తీవ్రమైన సంక్షోభంలోకి -ప్రొ॥ తోట జ్యోతీరాణి

లెనిన్‌ శతవర్థంతి సంవత్సరం:

ఆర్థిక పునరుద్ధరణ కాలంలో ట్రాట్క్సీవాదుల విచ్ఛిన్నానికి వ్యతిరేకంగా సాగించిన పోరాటం`ట్రాట్క్సీవాదుల ఓటమి

 

కార్మికవర్గం-రైతాంగం -లెనిన్‌