...ఏడు దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న భారత సర్వవ్యాపిత సంక్షోభంలో మరొక అంకం  

పిడివాదం -"విమర్శనా స్వేచ్చ " - లెనిన్    
 
ప్రపంచ విప్లవాల మేలి మలుపు  చైనా నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవం 

 
కాశ్మీర్ ప్రజలపై జరుగుతన్న భీకర దాడిని వ్యతిరేకించండి , ఖండించండి 
 
కొనసాగుతున్న కుల వివక్షా దురాచారం 
 
నిరంకుశాధిపత్య పాలన సాగిస్తున్న బిజెపి నాయకత్వంలోని ఎన్ డి ఏ ప్రభుత్వం  
 
యురేనియం తవ్వకాలు మరుగుపరుస్తున్న వాస్తవాలు 

ఉన్నావో కేసు : నేరచరిత పాలక నేతలను సంరక్షించే వ్యవస్థ స్వభావాన్ని వెల్లడి చేసే మరో ఉదంతం

న్యాయానికి పాతర 
అటవీ సంరక్షణ మసుగులో ఆదివాసులపై గొడ్డలి వేటు 

 
ఆధునిక రూపంలో బాలల వెట్టి చాకిరి   
 
ఆర్డినెన్సు ఫ్యాక్టరీ కార్మికుల ముప్పయి రోజుల సమ్మె    
 
గుజరాత్ : ఆందోళనా పధంలో ఫోర్డు కార్మికులు