మరో ప్రజాకర్షక పధకం 'న్యాయ్' (NYAY) 

...జలియన్ వాలాబాగ్ మారణకాండకు నూరేళ్ళు 
 
ఇటలీ శ్రామికవర్గ కమ్యూనిస్టు పార్టీ కొరకు..వేదిక ... విప్లవ శ్రామికవర్గ కర్తవ్యాలు   

 
ప్రజల తత్వ శాస్త్రం  
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హామీలు-వాటి అమలు తీరు   
 
న్యూజీలాండ్ ప్రజలపై నయానాజీల టెర్రరిస్ట్ దాడి  
 
అల్జీరియా : ప్రభుత్వ పాలనను కుదిపివేస్తున్న ప్రదర్శనలు,సమ్మెలు 
 
హనోయ్ సమావేశం : బట్టబయలైన అమెరికా   
 
..మత్స్యకారుల జీవితాలను పణంగా పెట్టిన సి.ఆర్.జెడ్ నియమాలు-2018