కామ్రేడ్‌ మధుకు అరుణారుణ జోహార్లు

కామ్రేడ్‌ మండ్ల సుబ్బారెడ్డికి జోహార్లు

కామ్రేడ్స్‌ విశ్వమోహనరెడ్డి, మరియమ్మలకు జోహార్లు

అడ్మిరల్‌ రాందాస్‌ మరణానికి సంతాపం

తెలంగాణా రైతు కూలీ సంఘం రాష్ట్ర నాయకులు  కామ్రేడ్‌ గంగుల నర్సయ్యకు జోహార్లు